עובד אשר נפגע עקב תאונת עבודה והוכר כנכה, וכתוצאה מכך נפגע כושר ההשתכרות שלו ושכרו הצטמצם ב-50%, זכאי לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

איך מקבלים אחוזי נכות?

לקביעת אחוזי נכות רפואית, על העובד להגיש תביעה לקצבת נכות ולעמוד מול וועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי. הוועדה הרפואית תקבע האם הפגיעה בעבודה היא שגרמה לנכות ומה גובה אחוזי הנכות הרפואית. כדאי לבוא מוכנים לוועדה ולהכין מבעוד מועד רשימה כתובה של הקשיים בתפקוד ושל המחלות אותם רוצים להציג מול הוועדה.

קביעת אחוזי נכות על ידי הוועדה הרפואית

הרופא הנמצא בוועדה הרפואית יערוך בדיקה לנפגע, ויחד עם שאר הממצאים תקבע הוועדה את דרגת הנכות. בהתאם לכך, תבצע הוועדה קביעת אחוזי נכות המגיעים לנפגע לפי הליקויים הרפואיים אשר נגרמו עקב התאונה, ולא תתחשב בליקויים שהיו קיימים טרם התאונה. קביעת הרופא תהיה לפי ספר המכיל רשימה של כל המחלות והליקויים שעלולים להיות לנפגעי עבודה ואשר לפיהם נערכת קביעת אחוזי נכות. כמו כן, הרופא יקבע אם הנכות היא זמנית או קבועה ומאיזה תאריך תיכנס לתוקף הנכות.

ברגע שנקבעת לעובד דרגת נכות מעבודה, לא ישולמו לו עוד דמי פגיעה. עובד זכאי לתעודת נכה עבודה מביטוח לאומי כאשר נקבעו לו מעל 20% נכות יציבה. בנוסף, יהיה זכאי למענק נכות לנפגעי עבודה ולקצבת נכות.

קביעת אחוזי נכות על ידי שקלול

קביעת אחוזי נכות לנפגע אשר סובל מיותר מליקוי אחד תתבצע על ידי שקלול של אחוזי הנכות, ולא סכום החיבור של האחוזים. אם ישנם ליקויים אשר אינם קשורים לתאונת העבודה ובידיו מסמכים רפואיים מתאימים, לא יכנסו ליקויים אלו לשקלול.

חשוב לדעת כי בספר המבחנים של ביטוח לאומי קיימת חלוקה הקובעת בכל סעיף מהם אחוזי הנכות שיש לקבוע עבור המבוטח שניגש לוועדה הרפואית בגין כל ליקוי. כאשר המבוטח סובל ממספר ליקויים ומחלות, על חברי הוועדה הרפואית לבדוק כל מחלה בנפרד.

בהתאם לכך, עליהם לקבוע מהם אחוזי הנכות לכל לקות ומחלה. עם זאת, כאמור, החישוב עצמו אינו חיבור של כל אחוזים אלא שקלול האחוזים, מאחר שעל פי ספר המבחנים של ביטוח לאומי ישנם ליקויים רפואיים שאינם נלקחים בחשבון בשקלול הסופי, כיוון שהם אינם משפיעים על כושר התפקוד של המבוטח. לפיכך, קביעת אחוזי נכות מחייבת הבנה של הנושא. מומלץ לפנות לגורם מקצועי המתמחה בנושא כדי להעריך נכונה את אחוזי הנכות שניתן לקבל, ועל מנת להיערך נכונה לקראת הבדיקה בוועדה הרפואית של ביטוח לאומי.

מבוטח שעובר את רף אחוזי הנכות כפי שנקבע על ידי ביטוח לאומי, יופנה לשם קביעת אחוזי נכות על ידי ועדה להערכה תפקודית. למעשה, המבוטח יעבור בדיקה על ידי רופא מוסמך מטעם ביטוח לאומי ועל ידי עובד שיקום של ביטוח לאומי, כאשר עקרת בית תעבור בדיקה על ידי מרפאה בעיסוק.

דרגת נכות זמנית

הוועדה הרפואית תקבע דרגת נכות זמנית במקרים בהם תחליט שמצב העובד עשוי להשתנות ואינו קבוע. קביעת דרגת נכות זמנית זו תהיה לתקופה של לא יותר משנה. הקצבה אותה יקבל הנפגע תהיה בהתאם, כאשר בסוף תקופה זו תזמן אותו הוועדה שוב.

במקרה בו דרגת הנכות הזמנית שנקבעה נמוכה מ-100%, אך עדיין אינו יכול לעבוד כלל ואינו יכול להשתכר בעצמו, וביטוח לאומי הכיר בו כנכה נזקק, קביעת דרגת נכות זו תהיה תקפה לפרק זמן של ארבעה חודשים. בכדי לממש זכאות זו, על המבוטח להגיש תביעה ל"נכה נזקק" והקביעה תינתן על ידי וועדת רשות.

דרגת נכות צמיתה

כאשר קביעת דרגת נכות הינה לצמיתות, הוועדה הרפואית תבחן האם העובד מושפע מנכותו כך שאינו יכול לשוב לעבודה בה עבד טרם התאונה. כמו כן, תבדוק הוועדה האם הכנסותיו של העובד פחתו ביותר מ-20% בעקבות הנכות. זכותה של הוועדה הרפואית להעלות את דרגת הנכות לצמיתות עד לא יותר ממחצית אחוזי הנכות שכבר נקבעו לעובד.

ערעורים על קביעת אחוזי נכות של החלטת הוועדה הרפואית

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה מול ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי במקרה בו הנפגע אינו מרוצה מדרגת הנכות שקבעה הוועדה, אשר גררה כתוצאה מכך קביעת אחוזי נכות נמוכים יותר. תביעה כזו עלולה להיות גם לרעתו של הנפגע, מפני שהוועדה הרפואית לעררים יכולה לקבוע העלאת אחוזי הנכות, אך גם הורדת אחוזי הנכות.

אם התביעה אינה מתקבלת על ידי וועדת העררים או שהוועדה החליטה להוריד את אחוזי הנכות, ישנה אפשרות להגיש ערעור נוסף לא יאוחר מ-60 ימים מזמן קבלת ההחלטה, זאת כדאי לעשות בעזרת עו"ד תאונות עבודה בחיפה על ערעור זה דנים בבית הדין האזורי לעבודה ואם גם על החלטה זו מעוניינים להגיש ערעור, יש לעשות זאת מול בית הדין הארצי לעבודה בירושלים.