עובד אשר נפגע במהלך עבודתו והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע תאונת עבודה זכאי להחזרי תשלומים, לרוב מלאים, עבור טיפולים רפואיים אותם נאלץ לעבור עקב הפגיעה. לעתים יהיה זכאי אף להחזר עבור טיפולים פרטיים. את הזכאות יקבל הנפגע אם יהיו בידיו כל האישורים הנדרשים.

כדי לקבל טיפול ראשוני על ידי קופת החולים ולשם הגשת תביעה לדמי פגיעה מביטוח לאומי יצטרך העובד להגיש טופס 250 של הביטוח הלאומי. רק כך יוכל לקבל את התשלומים ואת ההחזרים המגיעים לו.

מהו טופס 250?

טופס 250 הוא בעצם "טופס תאונת עבודה" אשר מטרתו לאפשר טיפול ראשוני בבית החולים או בקופת החולים לעובד שנפגע בתאונת עבודה. טופס זה צריך להגיש עובד שכיר אשר נפצע עקב תאונת עבודה כדי שיוכל לקבל את הטיפול הרפואי הנחוץ. על הטופס חייב לחתום המעסיק, כדי שיוכר על ידי קופת החולים ויהיה ברור שאכן מדובר במקרה של תאונת עבודה.

הפרטים אותם יש למלא בטופס 250 הם פרטי העובד הנפגע ומספר תעודת הזהות שלו, פרטיו של המעסיק הכוללים את מספר תיק הניכויים של מס הכנסה, את חתימתו ואת חותמת העסק, וכן פרטי התאונה בהרחבה. בסעיף זה חשוב לציין את כל פרטי התאונה, תאריך ושעה מדויקים והמקום בו אירעה התאונה. בנוסף, חשוב לציין את פרטי קופת החולים בה רשום העובד ואת האבחנה של הרופא המטפל.

את הטופס המלא יש להביא אל רופא קופת החולים של העובד ולבקש שיחתום עליו וייתן תעודה רפואית לנפגע עבודה, אשר מהווה אישור מחלה לתאונת עבודה. כאשר תעודה זו נמצאת בידי העובד, הוא יהיה זכאי לכל הטיפולים הרפואיים להם יידרש עד להחלמתו.

חשוב לציין כי מילוי טופס 250 אינו מסייע רק לקבלת טיפול ראשוני בחדר מיון או בקופת החולים ולקבלת תעודה רפואית מהרופא המטפל. מילוי הטופס יוכל לסייע גם בהמשך ההליכים של התביעה, אם יגיע לבית המשפט, בתור ראיות ותמיכה בתובע.

אם התאונה אירעה בין כותלי בית ספר, המעסיק במקרה זה הוא משרד החינוך, אליו יש לפנות לקבלת הטופס ואז לגשת אל קופת החולים בה רשום העובד. במקרה בו העובד הנפגע רשום בקופת חולים כללית, יש לגשת למחלקת תאונות עבודה במקום מגוריו.

מילוי טופס 250 בגין תאונת עבודה

את מילוי הפרטים בטופס יש לבצע בקפידה, לברור מילים ולהקפיד על ניסוח. אם לא ימולא הטופס כראוי, אלא בצורה רשלנית או לא בצורה הנכונה, עלול הדבר לפגוע במימוש זכאותו של העובד בתביעה ולהוביל לאי הכרה בתאונה כתאונת עבודה, מה שיגרום לכך שלא יקבל את הפיצויים המגיעים לו.

כדי להימנע ממצב כזה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תאונת עבודה בחיפה וגורמים מקצועיים נוספים המנוסים במקרים אלו, ומכירים את המונחים הרפואיים והמשפטיים אשר יוכלו לעזור במילוי הטופס כראוי, על כל סעיפיו. את הטופס עצמו ניתן להשיג גם באתר המוסד לביטוח לאומי.

טופס 250 אינו אישור מהביטוח הלאומי

יש לציין כי גם אחרי שקיבל העובד טופס 250, אין זה אישור לכך שהביטוח הלאומי מכיר בכך שהתאונה היא תאונת עבודה. פרטי הטופס אכן עשויים לעזור ולהוכיח שהתאונה היא תאונת עבודה, אך על העובד להמתין להחלטתו של הביטוח הלאומי בעניין. מומלץ, גם לאחר שהוגש טופס 250, אם יש צורך בכך, לגשת לבדיקות רפואיות אם מתעוררת כל בעיה רפואית רלוונטית, ולשמור כל מסמך המתקבל על ידי הרופאים.

בנוסף, כדי לקבל דמי פגיעה יש למלא טופס תביעה 211. יש להביא לביטוח לאומי את שני הטפסים יחד עם כל המסמכים הרפואיים הקיימים ועם תעודה מחלה, על מנת לקבל הכרה בכך שהתאונה היא אכן תאונת עבודה. חשוב לציין שעל המעסיק לחתום גם על טופס 211. במקרה בו המעסיק מסרב, יש ליידע את ביטוח לאומי, אחרת עלולה להימנע זכותו של העובד לקבלת פיצויים מפני שכך תביעתו לא תוכר.

לאחר הגשת טופס 250

לאחר שהוגש הטופס יחד עם תביעה לדמי פגיעה, יזומן העובד לוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. בוועדה יושבים רופאים להם יצטרך העובד להציג את כל המסמכים הרפואיים והטפסים הרלוונטיים שבידו ולתאר את פרטי התאונה, את הנסיבות ואת הפגיעות מהן הוא סובל, בין אם הן פיזיות או נפשיות, אשר נגרמו בעקבות התאונה. רופאי הוועדה הם אלה אשר יקבעו את אחוזי הנכות של העובד ואת גובה הפיצויים להם הוא זכאי.

לסיכום

טופס 250 הוא מסמך בעל חשיבות רבה מאוד, והינו קריטי בתהליך התביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולקבלת פיצויים בעקבות כך. מסיבות אלו חשוב ומומלץ לדאוג למילוי הטופס בצורה המיטבית, ובשעת הצורך לפנות לייעוץ מקצועי לקבלת הכוונה. יש להקפיד על כל שלבי ההליך ועל תקינותם, וכן על הגשת הטופס כראוי.