עובד עצמאי שנפגע במהלך עבודתו עקב תאונת עבודה זכאי למימון הטיפול הרפואי באמצעות קופת החולים. שלא כמו נפגע עבודה שהוא שכיר, אצל מי שהוא עצמאי ונפגע במהלך עבודתו, הליכי הטיפול בקבלת עזרה וטיפול רפואי מתבצעים באופן שונה ומוסדרים אחרת בחוק. את הבקשה למימון, תחילה, יש לעשות באמצעות מילוי טופס 283 והגשתו למוסד לביטוח הלאומי.

מי שרשום במוסד לביטוח לאומי כעצמאי ונפגע בכל צורה שהיא במהלך עבודתו, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, עליו למלא טופס 283 בכדי לקבל את האישור המתאים על מנת שיוכל לקבל כל טיפול רפואי בקופת החולים. מילוי הטופס הנו קריטי על מנת לממש את הזכויות שמגיעות לעצמאי, ולמותר לציין כי הוא עלול לאבד את מקור פרנסתו העיקרי בגלל הפציעה. לכן, עליו לפעול במהירות ובנחישות כדי לקבל את הטיפול הרפואי לו הוא זקוק כתוצאה ממקרה המוגדר בחוק כנפגע עבודה.

עובד עצמאי שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה זכאי למימון של הטיפול הרפואי באמצעות קופת החולים אליה הוא משתייך, כל עוד הוא מבוטח בביטוח לאומי, כדאי לדעת כי בתנאים מסוימים הוא יוכל לקבל מימון גם עבור טיפול פרטי. על פי תקנות הביטוח הלאומי בנושא מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה, על העצמאי להגיש לקופת החולים טופס 283. יודגש כי טופס 283 מיועד רק לעצמאים, בעוד שכירים צריכים למלא ולהגיש טופס 250.

כדאי לדעת כי טופס 283 ניתן להוריד ישירות באתר של המוסד לביטוח לאומי, וגם כאן אצלנו.

מהו טופס 283?

הגדרתו של טופס 283 היא "בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי אל קופת חולים או בית חולים". טופס זה מיועד רק לעובדים עצמאיים אשר נפגעו בתאונת עבודה – לעובדים שכירים ישנו טופס אחר (250). על העובד להיות רשום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי בכדי שיוכל לממש את זכאותו.

כאשר מתחילים בתהליך התביעה עקב תאונת עבודה, מילוי טופס זה הוא השלב הראשון. חשוב למלא את כל הפרטים בטופס במדויק ובבירור, מפני שהוא עשוי לסייע מאוחר יותר בהוכחת תאונת עבודה.

חשוב להבהיר מספר פרטים בטופס 283:

  1. מלבד במקרה חירום בו אפשר לפנות לחדר מיון לקבלת עזרה ראשונה, עם טופס זה ניתן לפנות לקופת חולים בלבד.
  2. במקרה של פנייה לטיפול רפואי פרטי, לא יתקבל החזר כספי.
  3. אין להשתמש בטופס המקרה של תאונה או של מחלה שלא כתוצאה מתאונת עבודה. במקרה כזה, יהיה חייב הנפגע לשלם על הטיפול בעצמו.
  4. טופס 283 אינו אישור הכרה שהתאונה היא אכן תאונת עבודה.

טיפים למילוי טופס 283

כאמור, יש למלא את כל הפרטים בטופס בצורה המדויקת ביותר ובאופן ברור. ראשית, על הנפגע למלא את פרטיו האישיים, כתובת מקום מגוריו והתאריך המדויק של התאונה. לאחר מכן, ישנו פרק שנקרא "פרטי התאונה" – כאן על הנפגע למלא את כל פרטי התאונה: המקום בו אירעה (כתובת מדויקת של המקום בו אירעה התאונה), תיאור מפורט של כל פרטי האירוע ושל נסיבות התאונה, ועליו לפרט מהו האיבר או האיברים אשר נפגעו. בסוף הטופס, על העובד לחתום את חתימתו בה הוא מצהיר על כך שהוא אכן עובד עצמאי ושכל שאר הפרטים שמולאו בטופס נכונים ומלאים.

מומלץ למלא את הטופס ברצינות ובדיוק, מפני שלדברים הכתובים בו עשויה להיות השפעה מכרעת על קבלת הבקשה או על אי קבלתה. חשוב לציין, כי הנפגע חייב להיות רשום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי בזמן התאונה. טופס 283 אינו תקף לשכירים.

החזר כספי – קופת חולים או בית חולים

כמו שכבר צוין, טופס 283 מיועד לנפגעי עבודה עצמאים בלבד. עם זאת, גם קופת החולים וגם בית החולים ידרשו לראות את הטופס כאשר פונים אליהם לטיפול. במקרה של בית החולים, הפנייה אליהם מאושרת על ידי המוסד לביטוח לאומי רק במקרים דחופים וקשים, בהם קיים צורך דחוף לקבלת עזרה ראשונה.

את המשך הטיפול יש לקבל רק אצל קופת החולים בה רשום הנפגע, אשר אחראית להחזר עבור ההוצאות של הטיפול הראשוני.

חשוב לדעת כי טופס 283 משמש רק עבור הפנייה לקופת החולים אליה משתייך העצמאי. אם זקוקים לטיפול דחוף ולקבלת עזרה ראשונה, ניתן לפנות לחדר מיון בבית חולים או לקבל שירותי רפואה במוקד רפואי אחר קרוב, ואת המשך הטיפול יש לקבל בקופת חולים. הטופס אינו מהווה אישור לכך שהעצמאי יוכר כנפגע עבודה, מאחר שקביעה זו שמורה למוסד לביטוח לאומי ויש לפעול מול ביטוח לאומי במקביל, לאחר קבלת הטיפול הראשוני, כמובן.

לסיכום

עובד עצמאי שנפגע עקב תאונת עבודה זכאי לממון הטיפול הרפואי בעמצאות קופת החולים. את הבקשה יש לבצע באמצעות מילוי טופס 283 והגשתו למוסד לביטוח לאומי. חשוב לציין כי יש למלא את הטופס בדיוק רב וללא העלמת פרטים, מאחר שמסירת פרטים שאינם נכונים עלולה להוביל את העצמאי לכדי ביצוע עבירה על החוק. לכן, חשוב להיעזר בבעל מקצוע או עורך דין תאונות עבודה בחיפה מנוסה בתחום ולהקפיד על מילוי נכון של הטופס כדי לקבל כיסוי עבור הטיפול.