מקבלי קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי אשר נפגעו עקב תאונת עבודה נהנים מזכויות והטבות רבות בתחומים שונים, המסייעות להם בהתנהלות היום-יום ועוזרות להם רבות. אישור הטבה למקבל קצבת נכות נקבע, בין היתר, על ידי התחשבות באי כושר השתכרותו של הנכה ואחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

על פי רוב, מי שמקבל קצבת נכות כללית זכאי להטבות ולהנחות שונות ממשרדי ממשלה וממוסדות המדינה. ישנם מקרים בהם יקבל הנכה את ההטבה באופן אוטומטי ובמקרים אחרים יצטרך הנפגע להגיש בקשה לאותו משרד או גוף ממשלתי על מנת לקבל את ההטבה.

במקרים מסוימים הנכה אינו מודע להטבות הקיימות, לכן תמיד כדאי לו לפנות לשירותיו של עורך דין תאונות עבודה בחיפה מקצועי אשר מתמחה בתחום. הוא יכול לספק תשובות מלאות ולייצג את הלקוח שלו מול המוסדות השונים על מנת לממש את מלוא זכויותיו ואת מלוא ההטבות המגיעות לו על פי חוק.

להלן רשימה מסודרת של הטבות ושל הנחות להן עשוי להיות זכאי מקבל קצבת נכות:

קופות חולים

הטבות מקופת החולים מקבל מי שיש לו קצבת נכות כללית באופן אוטומטי, על פי הרשום בביטוח הלאומי. הנפגע אמור לקבל פטור עבור ביקור אצל רופא מקצועי או פנימי, עבור ביקור במרפאות חוץ או במכונים ועבור טיפול בבית חולים. בכל מקרה, מומלץ לבדוק מול קופת החולים מהן ההטבות והזכויות המגיעות למקרה הספציפי.

עזרה ברכישה או בשכירה של דירה

אדם המקבל קצבת נכות כללית, כאשר דרגת אי כושר ההשתכרות שלו עולה על 74%, במקרים מסוימים זכאי לקבל סיוע בשכירת דירה או ברכישת דירה מחברה ציבורית כמו עמידר, עמיגור, שיקמונה וכדומה. סיוע כזה אינו אוטומטי, ויש להגיש בקשה לאחד מהבנקים למשכנתאות על מנת לקבלו. כמו כן, אדם השוהה בארץ פחות משנתיים ומקבל קצבה לשירותים מיוחדים, עשוי לקבל זכאות לסיוע בשכר הדירה או בקניית דירת קבע מחברה ציבורית כגון אלו שצוינו מעלה.

הנחות בארנונה

הנחות אלו גם הן אינן מתקבלות באופן אוטומטי, ועל מקבל הקצבה לבדוק מול הרשות המקומית אם הוא אכן זכאי להן ומהם הקריטריונים הדרושים לשם כך. אין צורך לפנות לביטוח הלאומי, האישורים עוברים לרשות המקומית באופן ישיר.

תשלום חשבונות טלפון והתקנת קו טלפון

אדם המקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי להנחות בהתקנת קו טלפון ובתשלום שיחות ופעימות מונה. כאשר שיעור הנכות עולה על 74% או שדרגת הנכות הרפואית שלו עולה על 80%, או במקרה בו הנכה הינו ילד בדרגת נכות של 100%, הוריו יהיו זכאים לכך. כדי לקבל הטבות אלו יש להגיש בקשה לאגף השיקום במשרד הרווחה.

פטור ממס הכנסה

בקשה לפטור ממס הכנסה יש להגיש לאחר ששולמה האגרה לפקיד שומה הקרוב למקום המגורים. להטבה זו עשוי להיות זכאי מקבל קצבת נכות כללית בעל 90% ומעלה של אחוזי נכות רפואית משוקללת, או מי שיש לו 100% נכות רפואית.

תחבורה ציבורית

להנחות ברוב קווי האוטובוס בקניית כרטיסיות עשוי להיות זכאי בעל קצבת נכות כללית בדרגת אי כושר השתכרות מעל 74%, אשר בנוסף מקבל גם הבטחת הכנסה. תעודת זכאות זו מתקבלת באופן אוטומטי, והיא מתחדשת פעם בשנתיים.

הנחה או פטור ברשות מקרקעי ישראל

להנחה או לפטור בדמי הסכמה המשולמים לרשות מקרקעי ישראל, הידועה לציבור בשם "מנהל מקרקעי ישראל" (תשלום אותו משלם החוכר כאשר נעשים שינויים בזכויות חכירה בנכס), עשוי להיות זכאי בעל קצבת נכות כללית אשר נקבעו לו 80% אחוזי נכות לפחות. בכדי לקבל את ההנחה או הפטור יש להגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל הקרובה למקום המגורים.

הנחה במס רכישה

להנחה במס רכישה עשוי להיות זכאי מי שמקבל קצבת נכות כללית ונקבע לו אי כושר יציבות בשיעור של מעל 74% לצמיתות או מי שנקבע לו לפחות שיעור של 90% נכות רפואית משוקללת לצמיתות או במקרה של 100% נכות רפואית לצמיתות. הנחה זו אינה מתקבלת באופן אוטומטי, לבדיקת זכאות יש להגיש בקשה למשרד האוצר במקום המגורים.

קצבת עידוד

במקרה בו אדם חזר למעגל העבודה וההכנסה מעבודתו מעל הסכום הקבוע בחוק, יהיה זכאי העובד לקצבת עידוד במקום קצבת הנכות. כמו כן, על הסכום הכולל מקצבת העידוד יחד עם שכר העבודה להיות יותר גבוה מקצבת הנכות.

סיכומו של עניין

קבלת קצבת נכות מאפשרת לכם לקבל הטבות שונות, את חלקן תוכלו לקבל מיד עם תחילת תשלומי הקצבה, בעוד יש זכויות עליהן לעתים תיאלצו להיאבק. ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין מנוסה בתחום מורכב זה יאפשר לכם לממש את מלוא הזכויות להן אתם זכאים על פי חוק. זכויות אלו חשובות ביותר וישפרו משמעותית את איכות חייכם ויאפשרו לכם גם לחיות בכבוד.

לדוגמה, תשלומי ארנונה מופחתים, הנחות משתלמות ביותר בתשלומי מס רכישה, פטורים משתלמים ואטרקטיביים בגופים שונים כמו רשות מקרקעי ישראל, פטור משתלם במיוחד בתשלומי מס הכנסה – בין אם אתם שכירים ובין אם אתם בעלי עסק, הנחות בנסיעה בתחבורה הציבורית בארץ, לרבות רכבות וקווי אוטובוס, ועוד מגוון זכויות נוספות שכדאי לכם לדרוש ולקבל, מעבר לקבלת קצבת נכות לה אתם זכאים על פי חוק.