כדי לקבל זכויות רפואיות במקרה של תאונת עבודה ישנם מספר שלבים אותם צריך לעבור, יש להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה, ולאחר מכן וועדה רפואית תבחן את הפרטים ותקבע מהי דרגת הנכות המגיעה לנפגע.
בשלב זה, אם הנפגע אינו מרוצה מהחלטת הוועדה, הוא יוכל להגיש ערעור כדי לבחון מחדש את הממצאים ואת הקביעה של דרגת הנכות. בכל שלב בתהליך ניתנת לנפגע הזכות לערער.

זכאות לקצבת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה היא קצבה הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי למי שמוכר כנכה בגין תאונת עבודה או מחלת מקצוע על פי הקריטריונים המתאימים. בכדי לממש זכות זו, עליך להגיש תביעה לביטוח הלאומי לקבלת הכרה באחוזי נכות, וכן בקשה לזכאות לקבלת קצבת נכות. את הבקשות הללו יבחנו וועדות של הביטוח הלאומי.

אופן הגשת התביעה לקבלת קצבת נכות או מענק נכות מעבודה

כדי לממש את זכותך לקבלת קצבת נכות מעבודה יש להגיש תביעה מסודרת, ולשם כך רצוי, ואף מומלץ לקבל סיוע של עורך דין תאונת עבודה בחיפה והצפון.
ישנם טפסים שונים בהתאם לסוגי התשלום, עליך למלא את הטפסים הנוגעים לעניינך באופן מדויק וברור ולצרף אליהם את כל המסמכים הרלוונטיים הנמצאים ברשותך, המעידים על מצבך הבריאותי, על היקף הכנסותיך וכדומה. חשוב מאוד לשים לב לכל הפרטים, כדי שתביעתך תטופל ועל מנת שתוכל לממש את זכויותיך בהקדם, אחרת הטפסים יישלחו אליך בחזרה להשלמות והתביעה תתעכב.

יש למלא את טופס התביעה לקצבת נכות מעבודה ולהגיש אותו בסניף הביטוח הלאומי בקרבת מקום מגוריך. אפשרויות נוספות הן למלא את הטופס באופן מקוון ולשלוח ישירות לביטוח הלאומי, או לשלוח בדואר או בפקס.

את התביעה עליך להגיש לא יאוחר משנה אחת מיום בו אירעה תאונת עבודה. במקרה בו תגיש מאוחר יותר, הדבר עלול לפגוע בזכותך לקצבה, חלקית או מלאה. כדאי להגיש תביעה זו לפני שמסתיימת התקופה בה אתה מקבל את דמי הפגיעה. מהרגע בו נקבעת לך דרגת נכות, גם אם הנה 0%, לא תהיה זכאי להמשך תשלום דמי פגיעה עבור אותה פציעה.

וועדה רפואית הבודקת זכאות לקצבת נכות מעבודה

בוועדה זו יושבים רופא ופקידים מטעם המוסד לביטוח לאומי אשר בוחנים את המקרה לפי המסמכים הנמצאים בתיק התביעה. הביטוח הלאומי הוא זה אשר מוציא את המסמכים הרפואיים שתבדוק הוועדה. בין השאר, תבדוק הוועדה את נתוני ההשתכרות ואת גובה אחוזי הנכות אשר כבר קיבלת.

בדרך כלל, תאשר הוועדה הרפואית קצבת נכות למי שכבר מלאו לו 18, הסובל מפגיעה אשר בעקבותיה קיבל אחוזי נכות מסוימים, הוכר בכך על ידי הביטוח הלאומי ואם הנו משתכר פחות מ-60% מהשכר הממוצע במשק.

מה הם הזכויות הניתנות לנפגע אשר נקבעה לו נכות מעבודה?

כל טיפול אשר עליו קיבלת המלצת רופא מגיע לך ללא תשלום לאורך כל הזמן בו תזדקק לטיפול. כדי לקבל הטבה זו עליך להגיש מכתב ממעסיקך, אם אתה שכיר. אם אתה עצמאי, תצטרך להגיש את המכתב בעצמך.

  • קצבת נכות מעבודה – במקרה בו הפציעה גרמה נכות מכל סוג שהוא, באופן תמידי או זמני, תוכל לתבוע קבלת גמלה, אשר תתקבל רק אם קיבלת אישור או אם כבר קיבלת פיצויי פגיעה חד פעמיים. הנך זכאי לתביעה זו גם במקרה בו שבת לעבודתך לאחר החלמתך וקיבלת את הפיצוי.
  • קצבת נכות כללית – יחד עם הגשת התביעה עבור נכות מעבודה, כדאי להגיש תביעה נוספת לקבלת אחוזי נכות לפי חומרת הפגיעה ולפי תקופת הזמן בה אינך יכול לחזור לעבודתך באופן מלא או חלקי.
  • פיצויי פגיעה חד פעמיים – תקבל במקרה בו הפציעה מונעת ממך לחזור לעבודתך או לכל עבודה אחרת.
  • שיקום מקצועי – בכל מקרה בו נקבעת נכות מעל 10% ואינך יכול לשוב לעבודתך כתוצאה מהנכות, אתה זכאי לבקש מהמוסד לביטוח לאומי שיקום מקצועי יחד עם עובד סוציאלי, בכדי שיסייע לך לחזור למעגל העבודה.

אם נקבעה נכות קבועה מעל 20% הנך רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תעודת נכה.

הטבות נוספות לעובד שנקבעה לו נכות מעבודה

אם הוכרת כנכה מעבודה באופן קבוע, הנך זכאי לזכויות נוספות, להטבות ולפיצוי בדרך עקיפה, על מנת לסייע בהמשך. לדוגמה: עזרה בדיור, הנחות שונות בארנונה ובמס רכישה, פטור מתשלומים מסוימים כמו תשלומים לביטוח לאומי או אגרות מקרקעין, וכן פטור או הנחה מתשלומי מס על קניית רכב נכים, עזרה בתשלומים על שיקום, רכישה או שימוש בציוד רפואי נחוץ וכן הלאה.

זכאות להשלמת הכנסה

אם אתה מקבל קצבת נכות מעבודה חודשית והכנסתך יחד עם הכנסתו של המפרנס השני בבית, שתיהן נמוכות, ניתן לתבוע השלמת הכנסה. יש לגשת למחלקת הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי הקרוב למגוריך ושם להגיש את התביעה.

לסיכום

מומלץ כבר בתחילתו של התהליך להתייעץ עם עורך דין תאונת עבודה מומחה על מנת לקבל מענה ופתרון בכל הנוגע לזכויות הרפואיות המגיעות לך, בכדי לחסוך זמן יקר ובכדי לממש את כל זכויותיך.