About admin

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far admin has created 15 blog entries.

אובדן כושר עבודה בגין תאונת עבודה או מחלת מקצוע

כאשר עובד מאבד את היכולת לעבוד ולהתפרנס כתוצאה של תאונת עבודה או ממחלה באופן קבוע או זמני, מלא או חלקי, זהו אובדן כושר עבודה. הדבר נכון במקרה בו האדם אינו יכול עוד לעבוד במקצוע שלו אך יכול לעבוד בעבודה שונה, או במקרה בו האדם אינו יכול לעבוד בכלל, בשום עבודה אחרת. ישנם שני גורמים האחראים [...]

אובדן כושר עבודה בגין תאונת עבודה או מחלת מקצוע2019-12-06T16:21:21+00:00

טופס 283 – מימון טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי

עובד עצמאי שנפגע במהלך עבודתו עקב תאונת עבודה זכאי למימון הטיפול הרפואי באמצעות קופת החולים. שלא כמו נפגע עבודה שהוא שכיר, אצל מי שהוא עצמאי ונפגע במהלך עבודתו, הליכי הטיפול בקבלת עזרה וטיפול רפואי מתבצעים באופן שונה ומוסדרים אחרת בחוק. את הבקשה למימון, תחילה, יש לעשות באמצעות מילוי טופס 283 והגשתו למוסד לביטוח הלאומי. מי [...]

טופס 283 – מימון טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי2019-12-06T16:21:39+00:00

המדריך המקיף להכנה לקראת ועדה רפואית

מתכוננים לוועדה רפואית במוסד לביטוח הלאומי? יש לקחת זאת ברצינות. על מנת שעובד יוכר כנפגע תאונת עבודה וכסובל ממחלת מקצוע, יש לעבור וועדה רפואית אשר תבחן את מצבו הרפואי, שכן, לוועדה הרפואית חשיבות רבה מאחר והחלטותיה נוגעות לעניין הנזק, הפיצויים ואחוזי הנכות אשר ייקבעו לנפגע. ביטוח לאומי הוא הגוף האחראי מטעם המדינה לטפל בתביעות פיצויים [...]

המדריך המקיף להכנה לקראת ועדה רפואית2019-12-06T16:22:28+00:00

חישוב אחוזי נכות בעקבות תאונת עבודה

עובד אשר נפגע עקב תאונת עבודה והוכר כנכה, וכתוצאה מכך נפגע כושר ההשתכרות שלו ושכרו הצטמצם ב-50%, זכאי לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. איך מקבלים אחוזי נכות? לקביעת אחוזי נכות רפואית, על העובד להגיש תביעה לקצבת נכות ולעמוד מול וועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי. הוועדה הרפואית תקבע האם הפגיעה בעבודה היא שגרמה לנכות ומה [...]

חישוב אחוזי נכות בעקבות תאונת עבודה2019-12-06T16:24:07+00:00

מהי פגיעה בעבודה ואילו זכויות ניתנות לנפגע?

פגיעה בעבודה או מחלת מקצוע מקנה לנפגע זכות תביעה כספית עבור הנזק שנגרם כגון: פיצוי כספי, קצבת נכות, מענק נכות, דמי פגיעה ועוד. על מנת שעובד יוכל לזכות בתביעה ולקבל את מה שמגיע לו, נדרש כי מקרה הפגיעה שלו יעמוד בדרישות החוק ובהגדרה של תאונת עבודה. פגיעה בעבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כתאונת עבודה או [...]

מהי פגיעה בעבודה ואילו זכויות ניתנות לנפגע?2019-12-06T16:31:00+00:00

מהי קצבת נכות ואילו הטבות ניתן לקבל?

מקבלי קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי אשר נפגעו עקב תאונת עבודה נהנים מזכויות והטבות רבות בתחומים שונים, המסייעות להם בהתנהלות היום-יום ועוזרות להם רבות. אישור הטבה למקבל קצבת נכות נקבע, בין היתר, על ידי התחשבות באי כושר השתכרותו של הנכה ואחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי המוסד לביטוח לאומי. על פי רוב, מי שמקבל קצבת [...]

מהי קצבת נכות ואילו הטבות ניתן לקבל?2019-12-06T16:26:21+00:00

נכות מעבודה – תביעה לקצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה

כדי לקבל זכויות רפואיות במקרה של תאונת עבודה ישנם מספר שלבים אותם צריך לעבור, יש להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה, ולאחר מכן וועדה רפואית תבחן את הפרטים ותקבע מהי דרגת הנכות המגיעה לנפגע. בשלב זה, אם הנפגע אינו מרוצה מהחלטת הוועדה, הוא יוכל להגיש ערעור כדי לבחון מחדש את הממצאים ואת הקביעה של דרגת הנכות. [...]

נכות מעבודה – תביעה לקצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה2019-12-06T16:28:31+00:00

מהם דמי פגיעה לעובד וכיצד מחשבים אותם

מי שנפגע עקב תאונת עבודה או לקה במחלת מקצוע וקיבל אישור רפואי על כך שאינו מסוגל לעבוד, זכאי על פי חוק הביטוח הלאומי, סעיף 92, לדמי פגיעה בימים בהם לא עבד. התנאים לקבלת דמי פגיעה עובד אשר עונה על כל התנאים הבאים: העובד מבוטח בביטוח נפגעי תאונת עבודה. בעקבות פגיעה במהלך העבודה העובד אינו יכול [...]

מהם דמי פגיעה לעובד וכיצד מחשבים אותם2019-12-06T16:29:02+00:00

ימי מחלה לעובד שנפגע בתאונת עבודה

במקרה של תאונת עבודה, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, כל עובד הרשום בביטוח לאומי, אין זה משנה אם הוא שכיר או עצמאי, הנו מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, ובמקרה כזה – זכאי לקבל פיצויים. גם במקרה בו הפציעה נגרמה בזמן ההפסקה או במהלך פגישת עבודה מחוץ למקום העבודה, וכן אם הפציעה קרתה בזמן מעבר ממקום עבודה [...]

ימי מחלה לעובד שנפגע בתאונת עבודה2019-12-06T16:32:04+00:00

טופס 250 – טיפול רפואי עקב תאונת עבודה

עובד אשר נפגע במהלך עבודתו והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע תאונת עבודה זכאי להחזרי תשלומים, לרוב מלאים, עבור טיפולים רפואיים אותם נאלץ לעבור עקב הפגיעה. לעתים יהיה זכאי אף להחזר עבור טיפולים פרטיים. את הזכאות יקבל הנפגע אם יהיו בידיו כל האישורים הנדרשים. כדי לקבל טיפול ראשוני על ידי קופת החולים ולשם הגשת תביעה [...]

טופס 250 – טיפול רפואי עקב תאונת עבודה2019-12-06T16:33:45+00:00